Кликни върху снимката за да я затвориш

Проекти за реклами

                                          Проекти за рекламни табели и надписи, светещи реклами, букви, лога и тотеми, транспаранти, билбордове и др.
proekti_za_reklami
Накратко за съдържанието на тази страница:
Ако  сте собственик или наемател на търговски обект (магазин, заведение, автосервизи т.н.т.) и искате да изградите нова реклама върху фасадата или покрива на сградата си, то на тази страница ще намерите всичката необходима информация за проектите за реклами (рекламни табели, светещи реклами и т.н.т.), тяхното съдържание, законовите изисквания към тях, както и сроковете и цените за изпълнението им.
Внимание: Екипът на arh-viktor.com предлага само услугата проектиране на реклами с цел тяхното законно поставяне или узаконяване, не и самото изработване и монтиране на рекламите. При желание на клиента можем да препоръчаме фирма изпълнител.

За наредбата...

 

На първо място трябва да отбележим, че проектирането, изграждането и поставянето на всички видове външни реклами на територията на град София, задъжително се извършва съгласно Наредбата на Столичната община за преместваемите обекти и рекламите с абревиатурата НПОРИДМЕРТСО. Пълният текст на наредбата можете да намерите като кликнете ТУК. Целта на наредбата е да регламентира редът за проектиране, изработвяне и поставяне на реклами в градската среда, така че да се осигури обезопасността на поставяните реклами, достъпността и проходимостта на градската среда, да се предотврати поставянето им на неподходящи места като паметници на културата, на места от които се закриват пътни знаци и табели и т.н.т. Подобни наредби вече са приети и в други градове, като изискванията към рекламите и преместваемите обекти са подобни на Софийските.

Узаконяване на реклами...

 

Ако искате да узаконите съществуваща реклама се изготвя проект, който показва съществуващата реклама и начина и на монтиране. Проектът по съдържание не се отличава от проектите за новите реклами. Разликата е в заснемането на място, което проектантът трябва да извърши. При огледа се взимат всички размери и отстояния, взима се подробна информация за материалите, от които е изпълнена рекламата, разположението и на фасадата или на покрива... При узаконяване на съществуващи реклами е препоръчително да ни предоставите проект на сградата на която е монтирана рекламата. Също би било полезно(но не е задължително) ако ни предоставите цветните файлове, по които рекламната фирма е изпълнила рекламата. 

Внимание: Съществуващи реклами, които не отговарят на изискванията в наредбата не могат да бъдат узаконени. Възможността за узаконяване се преценява при оглед от проектант на място.

Проекти за нови реклами...

 

При проектите за новите реклами препоръчваме на клиентите преди да се обърнат към нас за проект, да започнат с избор на фирма-изпълнител, с която да се уточнят всички подробности за визията и съдържанието на самата реклама (цветове, текстове, материали, конструкция и т.н.т.) След като фирмата изпълнител Ви предостави одобрените вече от Вас цветни изображения(желателно в JPEG формат), в този момент може да започне самото проектиране от наша страна. След като общината одобри готовия проект, ви се издава разрешение за поставяне, което ви позволява да възложите изпълнението на рекламата на избраната от Вас фирма-изпълнител.
Подобно на проектите за узаконяване и при новите реклами е добре ако ни предоставите някакви чертежи или проект на сградата на която ще се поставя рекламата.

Съдържание на проектите за реклами...

 

Съгласно наредбата всеки проект за реклама трябва да съдържа следните проектни части:
Архитектурна - изработва се с цел да се докаже, че предвижданата реклама отговаря на нормите определени в наредбата. Съдържа ситуационна схема показваща къде се намира сградата с рекламата спрямо околното застрояване; Фрагменти от фасадата; План на сградата или фрагмент от него; Изгледи, разрези и детайли; Обяснителна записка.
Дизайнерска - изработва се с цел да бъдат показани дизайнерските решения. Съдържа цветни изгледи или колажи на рекламните елементи и обяснителна записка.
Конструктивна - изработва се с цел да се докажат конструктивните решения на закрепването на рекламата към сградата, както и на самата конструкция на рекламата. Съдържа чертежи, изчисления и обяснителна записка.
План за безопасност и здраве (ПБЗ) - изработва се с цел да се опишат рисковете съпътстващи строително-монтажните работи и дава препоръки за безопасното им изпълнение. Съдържа чертежи и обяснителна записка.
Електрическа - Тази част на проекта не се изработва за реклами, за които не се предвижда собствено осветление. Целта на проектната част е да бъдат показани линиите и източника на захранване, да бъде избран начин на осветяване, да се изберат осветителни тела. Съдържа чертежи, изчисления и обяснителна записка.

Цените...

 

Целият проект за реклама без осветление(всички части без част Електрическа) - Цена - 500 лв.
Цялият проект на реклама с осветеление(всички части + част Електрическа) -     Цена - 600 лв.

*Цените са валидни както за нови проекти за реклами, така и за проекти за узаконяване на реклами.
*Цените са без ДДС

Сроковете...

 

Всички видове проекти за реклами се изготвят от нашия екип в рамките на 5 работни дни.

Best cleaning products from Stein's Wirkt reinigungsmittel and imprägnieren so please visit our website and view our offers for Reinigungsproblem and Spezialreiniger from Stein's Fleckentferner