Архитектурни проекти.

На тази страница можете да разгледате някои подбрани мои проекти с техните визуализации, чертежи и снимки преди или след изпълнението им, както и кратко описание към всеки проект. Също така тук са показани и някои от проектите, по които съм работил в сътрудничеството с други проектантски екипи. Повече информация за конкретни проекти можете да получите като се свържете с мен.

Кликни върху снимката за да я затвориш
project29

Проект на къща в Софийска област

1_kyshta_simeonovo_3d
1_kyshta_simeonovo_3d
2_kyshta_simeonovo_3d
3_kyshta_simeonovo_3d
4_kyshta_simeonovo_3d
5_kyshta_simeonovo_plan1
6_kyshta_simeonovo_plan2

Проект на къща
Година на проектиране: 2017
Фаза: Идеен проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Геодезия, Ландшафтна архитектура.
На снимките: Работни визуализации от Revit.
Описание: Проектът е за нова жилищна сграда. Категорията на обекта е пета съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ. Новопроектирания обект представлява двуетажна жилищна сграда с гараж. Проектът се отличваше със специфични решения предизвикани от налиието на същаствуваща жилищна сграда в парцела.

project28

Проект на къща в Софийска област

1_kyshta_pancharevo
1_kyshta_pancharevo
2_kyshta_pancharevo
3_kyshta_pancharevo
4_kyshta_pancharevo
5_kyshta_pancharevo

Проект на къща
Година на проектиране: 2016
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Геодезия, ПБЗ.
На снимките: Визуализации на проекта.
Описание: Проектът е за нова жилищна сграда. Категорията на обекта е пета съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ. Новопроектирания обект представлява двуетажна жилищна сграда с два гаража. Към настоящият момент(2017г.): Проектът е одобрен, има разрешение за строеж. Предстои започване на строителството.

project27

Проект на къща в Софийска област

1_kyshta_grigorevo
1_kyshta_grigorevo
2_kyshta_grigorevo
3_kyshta_grigorevo
4_kyshta_grigorevo

Проект на къща
Година на проектиране: 2016
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Геодезия, ПБЗ.
На снимките: Визуализации на проекта.
Описание: Проектът е за нова жилищна сграда. Категорията на обекта е пета съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ. Новопроектирания обект представлява двуетажна жилищна сграда с неизползваемо подпокривно пространство. Специфичното за сградата е класическото решение на фасадите и плановете. В проекта са предвидени като вид и местоположение класически фасадни декорации като пиластри, капители, корнизи, форнтони и др... Към настоящият момент(2017г.): За проекта се изготвя оценка за съответствие от лицензирана надзорна фирма.

project26

Проект на къща в Софийска област

1_proekt_kyshta_lozen
1_proekt_kyshta_lozen
2_proekt_kyshta_lozen
3_proekt_kyshta_lozen
4_proekt_kyshta_lozen
5_proekt_kyshta_lozen

Проект на къща
Година на проектиране: 2015
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Геодезия, ПБЗ.
На снимките: Визуализации на проекта, фасада запад.
Описание: Проектът е за нова жилищна сграда. Категорията на обекта е пета съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ. Новопроектирания обект представлява едноетажна жилищна сграда с гараж. Към настоящият момент(2017г.): Проектът е одобрен, има разрешение за строеж. Къщата се строи.

project25

Проект на къща в Софийска област

1_kyshta_separevo
1_kyshta_separevo
2_kyshta_separevo
3_kyshta_separevo
4_kyshta_separevo
5_kyshta_separevo

Проект на къща
Година на проектиране: 2016
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Геодезия, ПБЗ.
На снимките: Визуализации на проекта.
Описание: Проектът е за нова жилищна сграда. Категорията на обекта е пета съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ. Новопроектирания обект представлява двуетажна жилищна сграда с подпокривен етаж и сутерен. Към настоящият момент(2017г.): Проектът е в общината за одобрение.

project24

Проект на къща в Софийска област

1_kyshta_slivnica_v1
1_kyshta_slivnica_v1
2_kyshta_slivnica_v1
3_kyshta_slivnica_v1
4_kyshta_slivnica_v2
5_kyshta_slivnica_v2
6_kyshta_slivnica_v2
7_kyshta_slivnica_v3

Проект на къща
Година на проектиране: 2015
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Геодезия, ПБЗ
На снимките: Визуализации на проекта.
Описание: Проектът е за нова жилищна сграда. Категорията на обекта е пета съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ. Новопроектирания обект представлява едноетажна жилищна сграда с подпокривен етаж. Към настоящият момент(2017г.): Проектът е одобрен, има разрешение за строеж. Къщата се строи.

project23

Проекти за саниране на сгради по оперативна програма "Регионално развитие"

_blok1_fasadi1
_blok1_fasadi1
_blok1_fasadi2
_blok4_fasadi
blok1_arhitekturen_detail_kozirka
blok1_arhitekturen_detail_pokriv
blok5_arhitekturen_detail_ramka
blok5_fasadi
blok5_fasadi2

Проекти за саниране на сгради - гр. Хасково
Година на проектиране: 2015
Фаза: Работни Проекти
Изработени проектни части: Архитектура, Конструктивно становище, Ел. - заземителна и мълниезащитна инсталации, ЕЕ, ПБ, ПБЗ, ПУСО и КСС.
На чертежите: Фасадни решения, детайли
Описание: Проектите за саниране са по ОП "Регионално развитие" с възложител МРРБ - дирекция "Жилищна политика". С показаните тук проекти за саниране са предложени енергоспестяващи мярки като: Подмяна на дограма; Топлинно изолиране на външни стени; Топлинно изолиране на подове/ тавани на сутерени; Топлинно изолиране на покриви; Подмяна на хидроизолации и обшивки по покриви; обновяване на общи части и др. С архитектурните части на проектите за саниране освен строителни детайли се предлагат и естетически решения за облика на старите панелни сгради, с което се подобрява и самата градска среда.

project22

Проект за преустройство и смяна на предназначението

proekt_preustroistvo_restaurant1
proekt_preustroistvo_restaurant1
proekt_preustroistvo_restaurant2
proekt_preustroistvo_restaurant3
proekt_preustroistvo_restaurant4

Проект за преустройство и смяна на предназначението на сладкарница в ресторант
Година на проектиране: 2015
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструктивно становище, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Технология, ПБЗ.
На снимките: Чертежи - Съществуващо положение и ново решение - планове, разрези, фасади, покривна конструкция.
Описание: Преустройство и смяна на предназначението на съществуваща сладкарница в ресторант за бързо хранене. Целта на проекта бе оптимално да се организира пространството в съществуващата сграда, така че да се обособи пълноценно функционираща кухня със съпътстващите я помещения и зала за посетители. 
Към настоящият момент: Обектът е построен и въведен в експлоатация.

project21

Проект на къща в Софийска област

1_proekt_na_kushta_vizualizacia
1_proekt_na_kushta_vizualizacia
2_proekt_na_kushta_vizualizacia
3_proekt_na_kushta_vizualizacia
4_proekt_na_kushta_vizualizacia
5_proekt_na_kushta_planove_razrezi

Проект на къща
Година на проектиране: 2014
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Геодезия, ПБЗ.
На снимките: Визуализации на проекта, чертежи - планове, разрези, фасади, покривна конструкция.
Описание: Проектът представлява преустройство и реконструкция на съществуваща жилищна сграда, дострояване и надстрояване. Предназачението на сградата за жилище не се променя. Категорията на обекта е пета съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ. Новопроектирания обект представлява двуетажна жилищна сграда с подпокривен етаж. Към настоящият момент(2017г.): Сградата е построена.

project20

Проект на офис сграда в Софийска област

1_proekt_ofis_sgrada_vizualizacia
1_proekt_ofis_sgrada_vizualizacia
2_proekt_ofis_sgrada_vizualizacia
3_proekt_ofis_sgrada_vizualizacia
4_proekt_ofis_sgrada_planove_razrezi_fasadi
5_proekt_ofis_sgrada_sushtestvuvashto_polojenie

Проект на офис сграда 
Година на проектиране: 2014
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност,Геодезия, ПБЗ.
На снимките: Визуализации на проекта, чертежи - планове, разрези, детайли, фасада, снимка на съществуващото положение.
Описание: Проектът представлява преустройство на съществуваща едноетажна сграда(в снимките), преустройство и надстрояване с ново предназначение за офис на възложителя. Обектът е пета категория по ЗУТ. Новият етаж е проектиран с метална конструкция, което позволи използването на съществуващата стоманобетонна конструкция без допълнителни укрепвания. Към настоящият момент(2017г.): Конструкцията на сградата е изпълнена. Монтира се окачената фасада.

project19

Проект на реклама в София

1_proekt_reklama_chast_arhitektura
1_proekt_reklama_chast_arhitektura
2_proekt_reklama_chast_arhitektura_izgledi
3_proekt_reklama_chast_dizainerska

Проект на реклама в град София
Година на проектиране: 2014
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Дизайнерска част, ПБЗ.
На снимките: Чертежи на част Архитектура, чертежи на част Дизайнерска.
Описание: Проект за узаконяване на съществуваща външна реклама на магазин в София. Проектът е изпълнен съгласно изискванията на наредбата за преместваемите обекти и рекламните 
елементи на територията на Столична община.Информация за проектите като този може да намерите на страницата Проекти за реклами

project18

Проект на покривна реконструкция

1_pokrivna_kapandura_planove_razrezi_fragmenti_obosnovka
1_pokrivna_kapandura_planove_razrezi_fragmenti_obosnovka

Година на проектиране: 2014
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Пожарна безопасност, ПБЗ
На снимките: Чертежи на проекта - градоустройствена обосновка, план съществуващо положение, план ново решение, план покривна конструкция, план покрив, разрез, фрагмент от фасадата, 
аксонометрия.
Описание: Проектът представлява повдигане на част от покривния скат на къщата, с цел подобряване на използването на подпокривното пространство.

project17

Проект за узаконяване на къща в Софийска област

1_proekt_uzakoniavane_na_kushta_planove_situaciq
1_proekt_uzakoniavane_na_kushta_planove_situaciq
2_proekt_uzakoniavane_na_kushta_razrezi_fasadi

Проект за узаконяване на къща в Софийска област.
Година на проектиране: 2014
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции.
На снимките: Чертежи - Ситуация, планове, разрези, фасади, снимка на къщата.
Описание: Проект за узаконяване на къща съгласно предвидената в ЗУТ възможност за узаконяване на незаконни сгради до края на 2014-та година.

project16

Проект на офис сграда в София

1_proekt_ofis_sgrada_sofia
1_proekt_ofis_sgrada_sofia
2_proekt_ofis_sgrada_sofia
3_proekt_ofis_sgrada_sofia
4_proekt_ofis_sgrada_sofia
5_proekt_ofis_sgrada_sofia

Проект на офис сграда на бул. Европа, град София
Година на проектиране: 2013
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност,Геодезия, ПБЗ
На снимките: Визуализации на проекта.
Описание: Триетажна обществена сграда с офиси, шоуруми и магазин. Метална конструкция със стоманени колони, греди и подови конструкции. Сухи подове, стени и тавани от гипсокартон - системи на Кнауф. Външни стени - сандвич панели и еталбонд.

project15

Проект на търговски обект в София

1_tyrgovski_obekt_plan
1_tyrgovski_obekt_plan
2_tyrgovski_obekt_razrezi_detaili
3_tyrgovski_obekt_fasadi
4_tyrgovski_obekt_plan_pokriv

Проект на търговски обект, град София
Година на проектиране: 2013
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност,Геодезия, ПБЗ
На чертежите: План на кота 0.00, Разрези и детайли, Фасади, План покрив
Описание: Едноетажна обществена сграда с офиси, шоурум и склад. Метална конструкция със стоманени колони и ферми. Подове - шлайфан бетон, преградни стени и тавани от гипсокартон. Външни стени - сандвич панели. Дограма - ПВЦ.

project14

Проект за реконструкция на покрив на къща

1_proekt_rekonstukciq_pokriv_na_kyshta
1_proekt_rekonstukciq_pokriv_na_kyshta
2_proekt_rekonstukciq_pokriv_na_kyshta_novo

Проект за реконструкция на покрив на къща - община Връбница, гр. София
Година на проектиране: 2013
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Част Архитектура, Конструкции.
На чертежите: Съществуващо положение, Ново решение.
Описание: Съгласно заданието за проектиране и изискванията на общината, за да се пригоди подпокривното пространство за обитаване, се предвиди нова покривна конструкция, нови отвори за покривни прозорци, подмяна(укрепване) на подова конструкция и др.

project13

Проект на училище в Москва

1_proekt_na_uchilishte_Moskva_vizualizaciq
1_proekt_na_uchilishte_Moskva_vizualizaciq
2_proekt_na_uchilishte_Moskva_vizualizaciq
3_proekt_na_uchilishte_Moskva_vizualizaciq
4_proekt_na_uchilishte_Moskva_vizualizaciq
5_proekt_na_uchilishte_Moskva_vizualizaciq

Проект на училище в град Москва, Русия
Година на проектиране: 2005
Фаза: Идеен Проект
Изработени проектни части: Част Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВИ, ПБ
На снимките: Визуализации на проекта.
Описание: Главно условие в заданието на възложителя беше разработването на оригинален стил на сградата. След като бяха предложени редица варианти, беше избрано решението показано тук.


project12

Проект на къща, екстериор  в Солун, Гърция

1_proekt_na_kushta_eksterior_Gurcia_vizualizaciq
1_proekt_na_kushta_eksterior_Gurcia_vizualizaciq
2_proekt_na_kushta_eksterior_Gurcia_vizualizaciq
3_proekt_na_kushta_eksterior_Gurcia_snimka_predi_proekta

Проект на къща, екстериор в Солун, Гърция
Година на проектиране: 2011
Фаза: Работен Проект
Изработени проектни части: Част Архитектура, Електро.
На снимките: Визуализации на проекта, съществуващо положение преди започването на проекта.
Описание: На базата на съществуващият груб строеж се извърши подробно заснемане на сградата и съгласно изискванията на възложителя и условието за минимални разходи, се предвиди минималистична композиция в решението на фасадите. Предвидиха се частични промени в перголите и парапетите, с което се постигна новата композиция. В проекта е използвана комбинация от стенни мазилки в два цвята.

project11

Проект на къща, интериор на къща в Солун, Гърция

1_proekt_na_kushta_vizualizaciq_interior_Gurcia
1_proekt_na_kushta_vizualizaciq_interior_Gurcia
2_proekt_na_kushta_vizualizaciq_interior_Gurcia
3_proekt_na_kushta_interior_vizualizaciq_banq_Gurcia
4_proekt_na_kushta_interior_vizualizaciq_banq_Gurcia
5_proekt_na_kushta_interior_vizualizaciq_banq_Gurcia

Проект на къща, интериор в Солун, Гърция
Година на проектиране: 2011
Фаза: Работен Проект
Изработени проектни части:
Част Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВИ
На снимките: Визуализации на проекта, бани.
Описание: На базата на съществуващият груб строеж се извърши  заснемане на сградата и съгласно изискванията на възложителя се изработи интериорен проект в стил минимализъм. Бяха изготвени планове на обзавеждането, планове на настилките, работни чертежи на гипсокартонените стени и тавани, - софити, разгъвки и детайли, проект на кухня, проекти на бани, проект на камина, разработки на спални - разгъвки на стени, общи планове, планове на настилките, софити, детайли и др.

project10

Дипломен проект - Дискотека в София

1_proekt_na_diskoteka_Sofia_vizualizacii
1_proekt_na_diskoteka_Sofia_vizualizacii
2_proekt_na_diskoteka_Sofia_situaciq_karta
3_proekt_na_diskoteka_Sofia_plan
4_proekt_na_diskoteka_Sofia_chertej_plan
5_proekt_na_diskoteka_Sofia_plan_podzemen_parking
6_proekt_na_diskoteka_Sofia_razrezi_fasadi
7_proekt_na_diskoteka_Sofia_plan_pokriv

Проект на Дискотека в София
Година на проектиране: 2004
Фаза: Идеен Проект
Изработени проектни части: Част Архитектура
На снимките: Визуализации на проекта, планове, разрези, фасади.
Описание: Дипломният проект е разработен на база задание за проектиране на дискотека за 2000 човека, в което са изброени основните дейности които  ще се извършват в сградата, нейните функции и площите необходими за нормалната експлоатация на дискотеката...

project9

Проект на промишлена сграда в София

1_proekt_na_sgrada_Rentex_Sofia_vizualizaciq_perspektiva
1_proekt_na_sgrada_Rentex_Sofia_vizualizaciq_perspektiva
2_proekt_na_sgrada_Rentex_Sofia_vizualizaciq_perspektiva
3_proekt_na_sgrada_Rentex_Sofia_vizualizaciq_perspektiva

Проект на промишлена сграда в София
Година на проектиране: 2012
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Част Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВИ, Пожарна безопасност, ПБЗ, Вертикална планировка.
На снимките: Визуализации на проекта.
Описание: Проектът е за построяване на нова сграда. Съгласно заданието за проектиране, с проекта се предвижда сградата да се състои от две функционални части: Офис част - състояща се от няколко помещения и Шоурум, представляващ едно безподпорно пространство. Конструкцията представлява сглобяема стоманена конструкция, състояща се от стоманобетонни фундаменти , стоманени колони, ферми, столици, хоризонтални и вертикални връзки и др. Ограждащата конструкция е решена с фасадни сандвич-панели с пълнеж от пенополиуретан.

project8

Проект на къща в Софийска област

1_proekt_na_kushta
1_proekt_na_kushta
2_proekt_na_kushta_plan_pokrivna_konstrukciq_planove_obzavejdane
3_proekt_na_kushta_chertej_fasada

Проект на къща 
Година на проектиране: 2007
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Част Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВИ, ПБЗ
На снимките: Визуализация на проекта.
Описание: Проектът е за построяване на нова сграда.

project7

Проект на жилищна сграда в София

1_proekt_na_jilishtna_sgrada_vizualizaciq_perspektiva_Sofia
1_proekt_na_jilishtna_sgrada_vizualizaciq_perspektiva_Sofia
2_proekt_na_jilishtna_sgrada_vizualizaciq_perspektiva_Sofia
3_proekt_na_jilishtna_sgrada_vizualizaciq_perspektiva_Sofia

Проект на жилищна сграда в София
Година на проектиране: 2005
Фаза: Технически Проект
Изработени проектни части: Част Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВИ, ПБЗ
На снимките: Визуализация на проекта.

project6

Проект на сглобяема къща в София

1_proekt_sglobqema_kushta_fasadi_specifikaciq_sandvich_paneli
1_proekt_sglobqema_kushta_fasadi_specifikaciq_sandvich_paneli
2_proekt_sglobqema_kushta_planove
3_proekt_sglobqema_kushta_planove_razrez_detaili

Проект на сглобяема къща в София
Година на проектиране: 2006
Фаза: Работен Проект
Изработени проектни части: Част Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВИ, ПБЗ
На снимките: Чертеж фасади, спецификация панели, чертежи планове, планове, разрез, детайли.
Описание: Проектът е за надстрояване на съществуваща сграда със сглобяема дървена конструкция и сандвич панели.

project4

Проект на къща, екстериор в София

1_proekt_na_kushta_fasada_eksterior_Sofia
1_proekt_na_kushta_fasada_eksterior_Sofia
2_proekt_na_kushta_fasada_eksterior_Sofia
3_proekt_na_kushta_gradina_eksterior_Sofia
proekt_na_kushta_fasadi

Проект на къща - проект за фасаднооформление
Година на проектиране: 2004
Фаза: Идеен Проект, Работен проект
Изработени проектни части: Част Архитектура
На снимките: Фасади.
Описание: Проектът е изготвен с цел, решаване на фасадите с елементи от класическата архитектура - пиластри, колони, портали, бази, капители и др.

project4

Проект на къща, екстериор в Калитея, Гърция

1_proekt_na_kushta_vizualizaciq_eksterior_Gurcia
1_proekt_na_kushta_vizualizaciq_eksterior_Gurcia
2_proekt_na_kushta_fasada_eksterior_Gurcia
3_proekt_na_kushta_fasada_eksterior_Gurcia
4_proekt_na_kushta_basein_eksterior_Gurcia
5_proekt_na_kushta_basein_eksterior_Gurcia
6_proekt_na_kushta_parapet_eksterior_Gurcia
7_proekt_na_kushta_gradina_eksterior_Gurcia

Проект на къща - екстериор в Калитея, Гърция
Година на проектиране: 2008
Фаза: Работен Проект
Изработени проектни части: Част Архитектура, Електро, ВиК, ОВИ, Вертикална планировка
Друго: Проект на ограда, Проект на лятна кухня и къща за гости, Ландшафтен проект, Авторски надзор.
Описание: На базата на съществуващият груб строеж се извърши геод. заснемане на сградата и се предвиди класическа симетрична композиция с централно и две странични полета. Проектирани са специални облицовки на колоните за да им се придаде повече визуална стройност. Предвиден е нов фронтон над централното поле на композицията. Използвани са 3 вида гранит в комбинация с мин. мазилка.

project3

Проект на къща, интериор в Калитея, Гърция

1_proekt_na_kushta_vizualizaciq_interior_Gurcia
1_proekt_na_kushta_vizualizaciq_interior_Gurcia
2_proekt_na_kushta_kuhnq_interior_Gurcia
3_proekt_na_kushta_interior_Gurcia
4_proekt_na_kushta_kamina_interior_Gurcia
5_proekt_na_kushta_kamina_interior_Gurcia
6_proekt_na_kushta_ornament_interior_Gurcia
7_proekt_na_kushta_banq_interior_Gurcia
8_proekt_na_kushta_kapitel_interior_Gurcia

Проект на къща, интериор в Калитея, Гърция
Година на проектиране: 2011
Фаза: Работен Проект
Изработени проектни части:
Част Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВИ
На снимките: Визуализация - билярдна, кухня, дневна, проект на камина, подов орнамент, баня, капител от варовик - масив.
Описание: На базата на съществуващият груб строеж се извърши  заснемане на сградата и съгласно изискванията на възложителя се изработи подробен интериорен проект във фаза работен проект. Бяха изготвени планове на обзавеждането, планове на настилките, работни чертежи на гипсокартонените стени и тавани, - софити, разгъвки и детайли, проект на кухня, проекти на бани, билярдна, библиотека, кабинет, стая за релакс, проекти на камини, разработки на спални - разгъвки на стени, общи планове, планове на настилките, софити, детайли и др.

project2

Участие по проект на ISPDD за небостъргач в Тюмен, Русия

1_proekt_na_nebostyrgach_Tumen_Rusia
1_proekt_na_nebostyrgach_Tumen_Rusia
2_proekt_na_nebostyrgach_Tumen_Rusia

Проект на небостъргач, Тюмен, Русия
Година на проектиране: 2007
Фаза: Предпроектно проучване
Изработени проектни части:
Част Архитектура
На снимките: Варианти

project1

Участие по проекти на каменни облицовки и окачени фасади на СТОА ООД

1_proekt_na_jilishtna_sgrada
1_proekt_na_jilishtna_sgrada
2_proekt_na_jilishtna_sgrada
3_proekt_na_jilishtna_sgrada
4_proekt_na_jilishtna_sgrada_sofia
5_proekt_na_biznes_centur_Balchug_plaza
6_proekt_na_biznes_centur_Balchug_plaza
7_proekt_na_biznes_centur_Balchug_plaza
8_proekt_na_administrativna_sgrada_RVD_sofia

На снимките: Жилищна сграда "Стольник" - Москва, Офис сграда - София, Бизнес център "Balchug plaza" - Москва, РВД - София.

Best cleaning products from Stein's Wirkt reinigungsmittel and imprägnieren so please visit our website and view our offers for Reinigungsproblem and Spezialreiniger from Stein's Fleckentferner